22 Апреля 2018

Присоединяйтесь к нам:
f_bookv_kontaktet_twitterInstagram

Наш район

Назад Красногвардейский Общество Прокуратура Красногвардійського району міста Дніпропетровська роз’яснює громадянам України про їх права на позачергових виборах Президента України

Прокуратура Красногвардійського району міста Дніпропетровська роз’яснює громадянам України про їх права на позачергових виборах Президента України

vybory2014Невід’ємне право громадянина демократичної держави — вільно обирати владу. Неодмінний обов’язок демократичної держави — забезпечити своїм громадянам можливість реалізувати це право.
25 лютого поточного року почався виборчий процес з позачергових виборів Президента України, які мають відбутися 25 травня 2014 року у зв’язку з цим, прокуратура Красногвардійського району інформує громадян про права та обов’язки кожного громадянина під час організації та проведення виборів.


Так, організація підготовки та проведення виборів регламентується положеннями Закону України «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 № 474-ХІV (із змінами) (далі — Закон). Текст Закону розміщено на веб-сторінці Верховної Ради України за адресою: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/474-14.
Календарний план основних організаційних заходів з підготовки проведення позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року розміщено на веб-сторінці Центральної виборчої комісії за адресою www.cvk.gov.ua.
Вибори Президента України організовують і проводять:1) Центральна виборча комісія; 2) окружні виборчі комісії; 3) дільничні виборчі комісії.
Реалізувати виборче право може лише громадянин України, якому на день виборів виповнилося вісімнадцять років. На виборчу дільницю, за місцем реєстрації, необхідно з’явитися із документом, який підтверджує громадянство України, це може бути: 1) паспорт громадянина України; 2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 3) дипломатичний паспорт; 4) службовий паспорт; 7) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби); 8) тимчасове посвідчення громадянина України; 9) картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи, — для осіб, які перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах.
Однак, законодавець встановив обмеження щодо кола виборців — не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.
Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.
Кожний громадянин України на виборах Президента України має один голос. Виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому цим Законом.
Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.
Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.
Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.
Кожний виборець голосує на виборах Президента України особисто. Голосування за інших осіб, а також передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняються.
Суб’єктом звернення із скаргою до виборчої комісії у випадках, передбачених Законом України «Про вибори Президента України» може бути, зокрема, виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження.
Скарги, що стосуються підготовки і проведення виборів Президента України, можуть бути подані на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій та/або їх членів, дій кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, партій — суб’єктів виборчого процесу.
Скарга на дії кандидата на пост Президента України, партії — суб’єкта виборчого процесу, довіреної особи, зареєстрованої у єдиному загальнодержавному виборчому окрузі, може бути подана до Центральної виборчої комісії.
Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до окружної виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію, або до суду.
Рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до Центральної виборчої комісії або до суду.
Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніше закінчення голосування. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів на дільниці, може бути подана до окружної виборчої комісії у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.
Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає.
Скарга до виборчої комісії подається у письмовій формі.
Скарга, що подається до виборчої комісії, повинна містити: 1) назву виборчої комісії, до якої вона подається; 2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта звернення із скаргою, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є; 3) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта оскарження, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі відомі; 4) суть порушеного питання; 5) виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник скарги обґрунтовує свої вимоги; 6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від виборчої комісії; 7) перелік документів і матеріалів, що додаються; 8) у разі наявності зазначення зацікавлених осіб, яких суб’єкт подання скарги вважає за потрібне залучити до розгляду скарги; 9) підпис заявника скарги (представника юридичної особи — заявника) із зазначенням дати підписання.
Днем подачі скарги вважається день фактичного отримання скарги суб’єктом розгляду скарги.
Скарга, оформлена без дотримання вимог статті 95 Закону, повертається відповідно Головою Центральної виборчої комісії або іншим членом Центральної виборчої комісії за дорученням Голови Центральної виборчої комісії чи головою або заступником голови окружної або дільничної виборчої комісії суб’єкту звернення із скаргою без розгляду не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги, а скарга, подана напередодні дня голосування, в день голосування чи наступного дня, — невідкладно. При поверненні скарги без розгляду зазначається вичерпний перелік недоліків, які перешкоджають розгляду скарги, і вказується на можливість повторного звернення із скаргою, оформленою відповідно до вимог цього Закону, у передбачені ним строки.
Скарга розглядається у дводенний строк з дня її отримання, а щодо порушень, які мали місце до дня голосування, — не пізніше 24 години дня, що передує дню голосування.
Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, подана до дільничної виборчої комісії, розглядається нею відразу після закінчення голосування.
Скарга щодо порушення, яке мало місце у день голосування, під час підрахунку голосів на дільниці, подана до виборчої комісії вищого рівня, розглядається відповідною виборчою комісією у дводенний строк з дня її подання.
Особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.
Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів цих комісій, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, кандидатів на пост Президента України, їхніх довірених осіб, партій — суб’єктів виборчого процесу, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, офіційних спостерігачів, що порушують законодавство про вибори, можуть бути оскаржені до суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

ИА "Наш Район"

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

banner_instagram